Acte necesare cadastru-intabulare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament

Actele de proprietate ale imobilului:
a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
– contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
– contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
– certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
– contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
– sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
– dovada achitarii sultei (daca exista) – copie legalizata.
e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
– contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
– schita anexa contract – copie xerox.
Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
Schita apartamentului (daca exista) – copie xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) [puteti calcula taxa pentru apartamentul Dvs. la sectiunea PRETURI].
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.
***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca „in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

____________________________________________________________

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox;
Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in „intravilanul nou”) – in original.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

____________________________________________________________

Acte necesare pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii xerox.

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea imobilului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).

____________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (intabulare constructie – cladire noua):

Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
Extras de carte funciara pentru informare a terenului sau imobilului vechi (recent, anul in curs) – in original;*acesta poate fi procurat de autorizat.
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire – copii xerox;
Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;

Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru notarea adresei postale si/sau schimbarea categoriei de folosinta a terenului in Cartea Funciara.

____________________________________________________________

Acte necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) terenurilor:

Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.

Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului:

Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original;
Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.

Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;

Acte necesare pentru aviz tehnic OCPI – necesar obtinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / Certificatului de urbanism, sau a numarului postal:

Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
Actele de proprietate – copii xerox;
Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!