Intabulare in carte funciara

Cartea funciara este un registru public, care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.

La ce foloseste?

Cartea funciara dovedeste existenta dreptului real inscris, in folosul persoanei care a dobandit sau constituit cu buna-credinta un drept real imobiliar, cat timp nu se dovedeste contrariul.Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin carte funciara si are ca obiect inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, dupa caz, se sting si se radiaza, ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil.În cartea funciara se mai inscriu sau, dupa caz, se radiaza si alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil

Cum se face ?

Cartea funciara se deschide la cerere, pe baza documentatiei cadastrale si a actului juridic privind constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate.

Ce acte sunt necesare?

– cerere de inscriere
– dovada platii tarifului de inscriere
– documentatia cadastrala intocmita de o persoana autorizata
– actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate

Care sunt pasii?
a). In cazul in care nu exista carte funciara:

I. trebuie contactata o persoana autorizata, care sa intocmeasca documentatia cadastrala
II. documentatia cadastrala impreuna cu cererea de inscriere si actul autentic de dobandire a dreptului de proprietate vor sta la baza deschiderii cartii funciare
III. dupa efectuarea inscrierilor in cartea funciara, se va elibera incheierea si extrasul de carte funciara.

b). In cazul in care exista carte funciara deschisa:
I. pentru efectuarea unei tranzactii imobiliare, partile se vor adresa unui notar public care va incheia actul autentic, apt pentru inscrierea dreptului de proprietate.
II. pentru eliberarea unui document ca dovada a proprietatii, titularul se poate adresa direct biroului de carte funciara din cadrul OCPI, prin posta sau prin intermediul unui delegat sau autorizat.

c)Unde se face inscrierea?
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) va aviza documentatia cadastrala intocmita de catre un autorizat si va efectua inscrierea in cartea funciara a imobilelor.

Important!
– ANCPI coordoneaza, controleaza  inregistrarea cadastral-juridica a imobilelor.
– Pentru realizarea oricarui tip de tranzactie imobiliara trebuie sa aveti in vedere timpul necesar pregatirii documentatiilor etapelor descrise.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!