Lucrari de cadastru Bucuresti-Ilfov

Lucrari de cadastru si intabulare, topografie, inscriere sau notare in cartea funciara ( inscriere  in  Cartea  Funciara ) pentru case, constructii noi, cladiri, apartamente, spatii comerciale, terenuri  sau alte imobile din Bucuresti si Ilfov.

estima topocad consultingCadastru, intabulare, masuratori topo pentru:

 • Apartamente si Garsoniere
 • Terenuri intravilane/extravilane
 • Terenuri cu case
 • Inscrierea/Demolarea  unei  constructii
 • Aviz Tehnic pentru numar postal
 • Dezmembrari (lotizari) de terenuri
 • Comasari ( alipiri ) de terenuri
 • Actualizari / Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
 • Intabulare constructii noi – Inscriere constructie noua in Cartea Funciara;
 • Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
 • Aviz tehnic OCPI necesar obtinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC);
 • Relevee constructii civile si industriale;
 • Expertiza tehnica topografica extrajudiciara, identificare teren.
 • Studii topografice pentru realizarea diferitelor investitii in toate fazele intocmirii documentatiilor  pentru P.U.Z., P.U.D.,  P.A.D., P.A.C., C.U.T.
 • Cadastru de specialitate : agricol, forestier, al apelor,  fondului imobiliar, retelelor edilitare , terenurilor cu destinatie speciala ( Cailor de comunicatii- cailor ferate, drumurilor, porturilor, aeroporturilor )
 • Realizarea planurilor topografice de situatie in format analogic si digital
 • Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari)
 • Trasari de axe pentru constructii,intarusari, cote, limite de proprietate
 • Scoateri din circuitul Agricol
 • Obtinerea Extrasului de Carte Funciara pentru Informare
 • Notarea sau/si inscrierea in Cartea Funciara

Toate documentatiile sunt realizate de autorizati cadastru conform legislatiei in vigoare autorizati ANCPI.Tarife minime.Click Aici pentru consultanta cadastru gratuit!

CU NOI PROPRIETATEA TA ESTE IN SIGURANTA !

cadastral

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!