Rectificare de carte funciara

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

Acte necesare pentru schimbarea/notarea adresei administrative in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte corelarea intre nr. cad. si adresa administrativa
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru inscrierea actelor de adjudecare
1. Cerere tip
2. Actul de adjudecare care sa identifice imobilul prin numarul topografic/cadastral si numarul de carte funciara/localitate
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!