Valabilitate Extras de carte funciara

Imobilele pe care doriti sa le verificati nu se mai pot vinde inca o data, nu este ipotecat sau prins in alte restrictii bancare, toate aceste lucruri sunt de domeniul trecutului si asta datorita cartii funciare. Un contract de vanzare cumparare se incheie la un notariat public care are datoria sa verifice, printre alte documente si extrasul de carte funciara emis de A.N.C.P.I. din care reiese cine sunt proprietarii si daca exista sarcini (ipoteca, sulta, etc) la un moment dat.
Sistemul actual de management al cartilor funciare – pe baza caruia se deruleaza circulatia documentelor si a informatiilor oficiale intre proprietari, administratori, cumparatori, notari, judecatori, executori, persoane fizice autorizate, oficiile de cadastru si birourile de carte funciara teritoriale – confera un plus de siguranta tranzactiilor imobiliare in conformitate cu legislatia euopeana,asigurand inclusiv ca nu se poate vinde un imobil simultan catre mai multi cumparatori.

La data semnarii contractului de vanzare-cumparare, proprietarul trebuie sa prezinte un extras de carte funciara in forma autentica in care se evidentiaza situatia la zi a imobilului respectiv (sarcini, ipoteci, etc). Cartea funciara ramane blocata un interval de 5 zile, timp in care nu este posibila realizarea altei tranzactii care ar avea ca obiect, acelasi imobil.
Conform cu statutul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se poate solicita un extras de carte funciara de informare in care sunt specificate sarcinile asupraimobilului.
Cea mai sigura metoda de verificare a faptului ca imobilul destinat achizitiei nu se va vinde inca o data sau ca nu este deja ipotecat sau ca sunt instituite asupra acestuia altfel de sarcini, este cererea de eliberare a unui Extras de Carte Funciara din partea Judecatoriei Sectorului sau biroului de carte funciara caruia ii este arondat imobilul respectiv. Acest Extras are valabilitate de 5 zile din momentul depunerii cererii, prin urmare, momentul cel mai bun de programare al semnarii contractelor este intervalul cuprins intre eliberarea extrasului si pana la expirarea valabilitatii. Irina Cira – Client Advisor, Domenia CreditInformatiile cu privire la situatia juridica a imobilului care se doreste a fi achizitionat se pot obtine si verifica in urma solicitarii tuturor actelor de proprietate de la proprietar si analizarea acestora de cate o persoana de specialitate: avocat, notar, consilier juridic , banca etc. In plus, in cazul contractarii unui credit pentru achizitionarea unui imobil prin credit imobiliar/ipotecar acordat de catre banca, verificarea actelor de proprietate se va realiza de catre persoanele de specialitate din cadrul bancii, in baza actelor de proprietate obtinute de la promitentul vanzator, astfel cum vor fi solicitate de catre banca. Furnizarea oricaror informatii cu privire la situatia juridica a imobilului (proprietate, sarcini, etc) poate fi realizata in urma obtinerii unui extras de carte funciara informativ in urma solicitarii efectuate catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul. De asemenea, notarul public care va autentifica contractul de vanzare-cumparare are obligatia de a verifica actele de proprietate cu privire la imobilul care va face obiectul contractului, iar anterior semnarii contractului de vanzare-cumparare, acesta va solicita Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul, extrasul de carte funciara de autentificare, document ce va prezenta toate elementele de identificare ale respectivei proprietati inclusiv, tituarul dreptului de proprietate, si aspectele legate de situatia juridica a imobilului si anume eventualele ipoteci, privilegii si interdictii , litigii care ar afecta imobilul. Extrasul de carte funciara confera caracter de legalitate informatiilor atestate,ca fiind conforme cu situatia de drept si de fapt a imobilului. Prin solicitarea adresata de notar catre Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Biroul de Carte Funciara din circumscriptia unde este situat imobilul pentru eliberarea extrasului de carte funciara de autentificare, notarul blocheaza emiterea unui alt extras de carte funciara de autentificare pe durata de valabilitate a extrasului obtinut de catre acesta ( 5 zile in prezent), astfel devenind imposibila realizarea unei noi tranzactii cu privire la acelasi imobil.

Autorizat cadastru si intabulare 0749.055.525  / 031.100.52.02 sau click aici!